کمک فنر موتورسیکلت

نگهداری کمک فنر موتور سیکلت کمک فنر موتور سیکلت چیست؟ کمک فنر موتور سیکلت یک سیستم ارتجاعی از قسمت تعلیق موتور سیکلت است که وظیفه آن کنترل ضربات ناشی از فراز و نشیب های سطح جاده هنگام رانندگی میباشد. به طور خلاصه کمک فنر نمیگذارد که سطح نا صاف جاده ها به آرگونومی بدن موتور […]