۵ راه بازیابی وسپا

ماشین و موتور سیکلت تعمیر نحوه بازیابی وسپا • توسط جان گلیمروین ۰۱ از ۰۵ وسپا ۱۹۶۳ GS 150 ترمیم پروژه مرمت با استفاده از VBC Vespa 1963 که بسیار مورد استفاده قرار گرفته است آغاز شده است. عکس با مجوز از AllVespa.com بازگرداندن یک کلاسیک مستلزم ساعتها جداسازی قطعات ، بازرسی و تعمیر یا […]