۳مرحله حمل موتورسیکلت

موتور سیکلت ها قرار دادن موتورسیکلت در موقعیت حمل و نقل بستن صحیح موتورسیکلت بخش مهمی از حمل و نقل ایمن آن است. برای اینکه موتورسیکلت خود را در حین سفر در جای خود نگه دارید، با وصل کردن یک حلقه چرخ به تخت تریلر یا کامیون خود شروع کنید. لاستیک جلویی را در چاک […]

روش صحیح آب بندی موتورسیکلت

اصطلاح آب بندی چیست؟   منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می […]