۳مرحله حمل موتورسیکلت

موتور سیکلت ها قرار دادن موتورسیکلت در موقعیت حمل و نقل بستن صحیح موتورسیکلت بخش مهمی از حمل و نقل ایمن آن است. برای اینکه موتورسیکلت خود را در حین سفر در جای خود نگه دارید، با وصل کردن یک حلقه چرخ به تخت تریلر یا کامیون خود شروع کنید. لاستیک جلویی را در چاک […]

۸نحوه خرید باتری موتور سیکلت

موتور سیکلت ها سرویس و تعمیر موتور سیکلت نحوه خرید باتری موتور سیکلت باتری های موتور سیکلت یک انفجار انرژی به موتور می دهند تا موتور سیکلت بتواند روشن شود و کار کند. این باتری کوچکتر از باتری ماشین است، اما عملکرد یکسانی دارد.[۱] از آنجایی که کوچکتر و سبکتر از باتری موجود در خودرو […]

۵ راه بازیابی وسپا

ماشین و موتور سیکلت تعمیر نحوه بازیابی وسپا • توسط جان گلیمروین ۰۱ از ۰۵ وسپا ۱۹۶۳ GS 150 ترمیم پروژه مرمت با استفاده از VBC Vespa 1963 که بسیار مورد استفاده قرار گرفته است آغاز شده است. عکس با مجوز از AllVespa.com بازگرداندن یک کلاسیک مستلزم ساعتها جداسازی قطعات ، بازرسی و تعمیر یا […]