استفاده از سیلندر موتورسیکلت

استفاده از سیلندر موتورسیکلت استفاده از سیلندر موتورسیکلت John H Glimmerveen دارای مجوز به About.com بیشتر موتورسیکلت های کلاسیک قدیمی دارای آستین آهنی در داخل سیلندر آلومینیوم هستند. با گذشت زمان و با مسافت پیموده شده بیشتر ، این خطوط بیضی شکل می شوند و فاصله بین پیستون تا سوراخ برای حفظ عملکرد بسیار بزرگ […]