تعویض روغن و فیلتر موتورسیکلت

اموزش تعویض روغن و فیلترروغن موتورسیکلت اموزش تعویض روغن موتورسیکلت ،همواره یکی از مهارت های بسیار معمول در موتورسواران تعویض فیلتر روغن و روغن موتورسیکلت می باشد. امروز به دلیل ارسال تقاضاهی بسیار زیاد توسط کاربران آموز نحوه تعویض اصولی و صحیح روغن موتور را آموز می دهیم. در امامه با ما همراه باشید. قبل […]