‍۴راه افزایش سرعت موتورسیڪلت
۴راه افزایش سرعت موتورسیڪلت
♦️۱-سوخت
براے دست پیدا ڪردن به قدرت و گشتاور بیشتر همیشه ڪیفیت و درجه اشتعال سوخت از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. براے دسترسی پیدا ڪردن به سرعت بالاتر همواره بهتر است به جاے بنزین هاے معمولی از بنزین های سوپر ڪه داراے درجه اشتعال بالاترے هستن و اڪتان آنها بیشتر می باشد استفاده ڪنید. تمیز بودن بنزین خود بسیار با اهمیت است زیرا زنگار هایی ڪه درون باڪ ایجاد می شود باعث
می گردد تا اڪتان بنزین ڪاهش پیدا ڪند وهمینطور زنگارها با بنزین واڪنش داده و اثرات زیست محیطی خطرناڪی را ایجاد می ڪنند ڪه اڪثرا باعث ایجاد سرطان می گردند.
براے تمیز ڪردن بنزین بهتر است از فیلتر هاے ڪاغذے درجه یڪ استفاده ڪنید تا بنزین را به خوبی پاڪ سازی ڪند. فیلتر های ڪاغذے را باید در هر ۳۰۰۰ ڪیلومتر و یا معادل هر ۱۰ بار سوخت گیری تعویض نمائید.
♦️۲-شــــمـــــع
🔶 شمع یڪی از مواردے است ڪه در بهتر سوختن بنزین ڪمڪ بسیارے می ڪند شمع هاے معمولی ڪه در ولتاز ۵۰.۰۰۰ ولتی ایجاد جرقه می نمایند همواره جرقه های ڪوچڪی را ایجاد می ڪنند. هرچقدر میزان جرقه بزرگتر باشد سوخت وارد شده در محفظه سیلندر ڪامل تر دچار انفجار شده و در نتیجه مصرف سوخت و قدرت و گشتاور افزایش پیدا می کند. بهترین شمع ها شمع های سوزنی ( EIX-D8 ) با یڪ الی چهار الڪترود هستند ڪه می توانند جرقه هایی تا ۱۰ برابر بزرگتر از شمع هاے معمولی ( D8RTC ) را ایجاد ڪنند. تنظیم نبودن پلاتین هاے شمع خود باعث کاهش راندمان می گردد و جرقه های ڪوچڪی را ایجاد
می ڪند. شمع ها باید در موتورسیڪلت ها پس از هر ۱۰.۰۰۰ کیلومتر تعویض گردند.
♦️۳-فیلتر هوا و ڪاربراتور
🔶ڪیفیت و پاڪ بودن و مخلوط مناسب هوا و بنزین همیشه از اهمیت بیشترے برخوردار بوده زیرا اگر میزان نسبت ترڪیب هوا و بنزین همواره مناسب نباشد و ڪاربراتور به خوبی این ترڪیب را انجام ندهد
♦️ نقطعه اشتعال سوخت ڪاهش پیدا نموده و در نتیجه انفجار صورت گرفته در محفظه سیلندر ضعیف می باشد و قدرت و گشتاور ڪاهش پیدا می کند. هر چقدر فیلتر هوا توانایی تصفیه هوای عبورے را از گرد و غبار های موجود معلق را بهتر انجام دهد
🛠🛠
🔶ڪیفیت سوخت حاصل شده بالا تر می رود همین امر در زمانی ڪه فیلتر هوا کثیف گردد باعث میگردد سطح هواے عبوری از فیلتر ڪاهش یابد و در نتیجه میزان ترڪیب هوا و بنزین تغییر ڪند.
♦️همواره توصیه می شود فیلتر ها را در هر ۵۰۰۰ ڪیلومتر با غوطه ور ڪردن فیلتر هوا در بنزین تمیز نمائید
و ڪاربراتور را در هر ۱۲.۰۰۰ کیلومتر تمیز کنید البته برای تمیز نگه داشتن کاربراتور بهتر است قبل از ورود بنزین به کاربراتور از یک (صافی بنزین ) فیلتر ڪاغذی استاندارد و درجه یک استفاده نمائید.
🔶امروزه برای افزایش گشتاور در موتورسیکلتها و ڪاهش مصرف سوخت دیگر ڪاربراتور از رده خارج شده و سیستم هاے جدید و مدرن EFI یا همان انژکتور ها را بر روی موتورسیڪلتهاے گران قیمت و باڪیفیت نصب می کنند.
♦️۴-گریس و تنظیم
🔶روانڪارے قسمت های متحرڪ موتورسیڪلت بسیار با اهمیت است زیرا ڪه در صورت عدم روان ڪارے قسمت هاے متحرڪ استطڪاڪ به وجود آمده باعث ڪاهش سرعت و شتاب می گردد. همیشه بایستی توپی هاے چرخ ها را با بهترین نوع گریس های نسوز در هر ۵۰۰۰ ڪیلومتر آغشته ڪنید حتما دوشاخ عقب و گردن فرمان را هم در هر ۱۰.۰۰۰ ڪیلومتر گریس ڪارے نمایید. زنجیر چرخ موتورسیڪلت همیشه باید به میزان ۱.۵ الا ۲.۵ سانیمتر آزاد باشد و زنجیر چرخ را همیشه با اسپرے های تمیز ڪننده زنجیر چرخ تمیز ڪنید و یا با روغن موتور هاے تمیز در هر ۱۰۰۰ ڪیلومتر آغشته نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *